לנוחיותכם מצורפים להלן טפסים ומסמכים חשובים שיקלו על התארגנותכם ביריד2022 יריד משא - הנחיות למציג.pdf