מפת יריד משאבי אנוש מורחב 2022.pdf
לנוחיותכם מצורפים להלן טפסים ומסמכים חשובים שיקלו על התארגנותכם ביריד