היריד המקצועי למשאבי אנוש  
  2016   תל אביב, מרכז הירידים הבינלאומי, 21/01/2016